Bzukot okolo Google Buzz

Tlačová správa:

OTTAWA, Február 17, 2010 — Komisárka na ochranu súkromia Kanady Jennifer Stoddart požiadala Google Inc. o vysvetlenie, akým spôsobom sa vyrovnáva nová sociálna sieť Buzz s požiadavkami na ochranu súkromia.

Počas konferenčného hovoru (tento týždeň) tiež pripomenula predstaviteľom spoločnosti Google, ako aj iným nadnárodným spoločnostiam, že sú povinní dodržiavať kanadské právo na ochranu súkromia, pokiaľ v tejto krajine spúšťajú svoje produkty.

“Zaznamenali sme búrku protestov a rozhorčenia nad zavinenými zásahmi do práva na ochranu súkromia a môj úrad má viacero otázok k tomu, ako Google Buzz plní požiadavky kanadského zákona na ochranu súkromia” – povedala komisárka Stoddart.

Komisárka zároveň vyjadrila znepokojenie nad tým, že odhliadnuc od jasných a podstatných aspektov ochrany súkromia, firma sídliaca v Kalifornii nepožiadala pred spustením Buzz v Kanade jej úrad o konzultáciu.

“Môj úrad má k dispozícii celý rad zdrojov na pomoc spoločnostiam pri zabudovaní prvkov chrániacich súkromie do ich produktov a služieb. Pokiaľ sa spoločnosti na nás obrátia ešte v čase vývoja (produktu, resp. služby), môžu sa vyhnúť problémom, aké vidíme po tieto dni.”

Buzz bol ako doplnková služba pridaný ku Gmialu, ktorý má po celom svete 146 miliónov užívateľov (správy z posledného týždňa).

Niektorí užívatelia Gmailu tvrdia, že boli automaticky, bez primeraného súhlasu alebo predchádzajúceho upozornenia, prihlásení do siete “followerov” pozostávajúcej z ľudí, s ktorými komunikovali cez Gmial alebo chat najčastejšie. Tvrdia tiež, že zoznam “followerov” bol automaticky pridaný do ich online profilu.

Google odvtedy vydal verejné ospravedlnenie a zaviedol zmeny, ktorými sa snaží reagovať na širokú vlnu kritiky. Spoločnosť oznámila, že ďalšie zmeny uvedú tento týždeň.

Komisárka na ochranu súkromia Kanady má od parlamentu mandát konať ako ombudsman, advokát a ochranca práva na súkromie a práva na ochranu osobných údajov Kanaďanov.

ZDROJ:
http://www.priv.gc.ca/

Pridaj komentár