Biometria nahradí každodenné používanie hesiel

Ako je už pomaly tradíciou, aj koncom roka 2011 zverejňuje IBM svoje predpovede technologického pokroku na nasledujúcich 5 rokov. Za posledných pár rokov vízií možno badať, že sa triafajú tak 50 na 50, čo nám však nebráni zastaviť sa pri jednej z nich. Je ňou pokrok v oblasti biometrických technológií a ich nasadenie do reálneho života. Pri ochrane osobných údajov nám z tohtoročných TOP5 zasvietilo „nahradenie klasických hesiel skenovaním tváre, šošoviek či rozpoznávaním hlasu“. Predpovede idú dokonca tak ďaleko, že hlásajú vytvorenie unikátneho bio-hesla pre online svet založeného na skenovaní viacerých prvkov biologickej identity jednotlivca. Hoci to znie jemne futuristicky, rozpoznávanie tváre, hlasu či šošoviek je technológia súčasnosti, ktorá si nachádza miesto v stále väčšom množstve zariadení. Nikoho už neprekvapia laptopy, netbooky, externé disky s čítačkou odtlačku prsta na zjednodušenie prihlásenia. Možno očakávať, že niečo podobné aj pri mobilných telefónoch či iných zariadeniach.

Používanie biometrie je na Slovensku, podobne ako v ostatných krajinách EÚ pomerne prísne regulované. Zákon o ochrane osobných údajov určuje pravidlá pre prevádzkovateľov informačných systémov s biometrickými údajmi výrazne prísnejšie, a to najmä z dôvodu vyššej citlivosti týchto údajov, ktoré označuje ako osobitnú kategóriu osobných údajov. Zákon definuje biometrický údaj ako osobný údaj fyzickej osoby, na základe ktorého je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná. Ako neuzavretú množinu príkladov uvádza odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny, profil deoxyribonukleovej kyseliny. Dúfajme, že pri najbližších legislatívnych zmenách nahradí analýzu DNA, niektorý zo šťastnejších príkladov, keďže ide o proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky vykonávaný z nekódujúcich úsekov molekuly deoxyribonukleovej kyseliny neobsahujúcich informácie o špecifických dedičných vlastnostiach, teda metóda skúmania DNA ako takej. Výsledkom analýzy je profil DNA vo forme alfanumerického kódu.

V prípade nefiremnej klientely, keď koncový užívateľ zariadenia je zároveň aj osobou, ktorej biometrický údaj sa využíva v zásade problém nie je. Nikoho nemožno obmedzovať v nakladaní so svojimi údajmi, nie to ešte hroziť mu za takéto konanie sankciou zo strany štátu. To však neplatí pre firemný segment, pracujúci s biometriou svojich zamestnancov, spolupracovníkov, klientov či zákazníkov. Takýto subjekt je považovaný za prevádzkovateľa biometrického informačného systému a ešte pred jeho zavedením ho spravidla čaká konanie o povolení osobitnej registrácie na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktoré sa však úspešne skončí iba pre minimálne množstvo prevádzkovateľov. Treba preto zvážiť, kedy a či je prevádzkovateľ povinný požiadať o osobitnú registráciu.

Naša legislatíva totiž na takýto nástup biometrie nie je pripravená a v kontexte noriem EÚ odsúva firemnú klientelu do ilegality. Pokiaľ sa ľady pohnú na európskej úrovni, u nás to bude potom hračka.

ZDROJ: http://www.ibm.com/

Pridaj komentár