Pokus o novelu by mal skončiť ešte pred vládnymi dverami

Z včerajšieho (05.04.2011) rokovania Legislatívnej rady Vlády SR vzišli nižšie uvedené dokumenty týkajúce sa novely zákona o ochrane osobných údajov…

Záznam z rokovanie Legis-rady:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (č. m. 8040/2011)

Legislatívna rada prerokovala návrh zákona a neodporúča vláde návrh v predloženom znení schváliť s tým, že odporúča predkladateľovi vypracovať nový zákon o ochrane osobných údajov, resp. ešte predtým vypracovať vecný zámer, v ktorom by sa vecne vyriešila otázka postavenia a nezávislosti Úradu na ochranu osobných údajov.

Komuniké Legis-rady:

Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (č. m. 8040/2011).
Cieľom návrhu zákona je dôsledne implementovať a precizovať niektoré ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a v kontexte konkrétnych pripomienok hodnotiacej misie Európskej komisie zapracovať výsledky analýzy zákona z pohľadu aplikačnej praxe.
Legislatívna rada prerokovala návrh zákona a neodporúča vláde návrh v predloženom znení schváliť s tým, že odporúča predkladateľovi vypracovať nový zákon o ochrane osobných údajov, resp. ešte predtým vypracovať vecný zámer, v ktorom by sa vecne vyriešila otázka postavenia a nezávislosti Úradu na ochranu osobných údajov.

ZDROJ: http://rpo.rokovania.sk/lrv/Rokovanie.aspx

Pridaj komentár