Americké úrady vs. Google alebo čo je za vysokou pokutou

To, že má Google zaplatiť 25 000 dolárov pre neposkytnutie súčinnosti nie je vôbec bombastická správa. Pre giganta s takým celosvetovým obratom ide len o omrvinku. Bez ohľadu na výšku pokuty a dôvody, ktoré viedli Google k nespolupráci s americkými úradmi, je však dôležité niečo úplne iné. Reakcia, resp. dokument, ktorý vyprodukoval ohrdnutý americký úrad, ktorého žiadosti Google ignoroval. Federal Communications Commission vo svojom rozhodnutí o uložení pokuty zosumarizovala celú kauzu zbierania údajov z Wi-Fi komunikácie pri fotografovaní ulíc pre projekt Street View. O zbere dát z Wi-Fi sietí sa veľa hovorilo, ale menej sa o ňom skutočne vie. Z tohto dôvodu je práve tento dokument veľmi zaujímavým čítaním.

Uvádza sa v ňom napríklad nasledovné:
Medzi májom 2007 a májom 2010 spoločnosť Google Inc. (Google alebo spoločnosť) v rámci svojho projektu Street View zhromaždila dáta z Wi-Fi sietí v Spojených štátoch a v iných krajinách sveta. Účelom zberu dát bolo zachytiť informácie o Wi-Fi sieťach, ktoré spoločnosť môže použiť k lokalizácii užívateľov a k poskytovaniu lokalizačných služieb. Google však zbieral aj samotný obsah dát prenášaných skenovanými WI-FI sieťami (obsah internetovej komunikácie), ktoré neboli potrebné pre jeho projekt vytvorenia lokalizačnej databázy. Tieto dáta zahŕňali obsah emailov a textových správ, heslá, históriu používania internetu a ďalšie veľmi citlivé osobné informácie.

Keď európske orgány na ochranu údajov vyšetrovali snahy Google o zber Wi-Fi dát v roku 2010, spoločnosť spočiatku popierala, že zbiera aj obsah prenášaných informácií. Avšak 14. mája 2010, Google verejne priznal, že vykonával „zber vzoriek obsahu dát z otvorených (teda heslom nechránených) Wi-Fi sietí „. Uviedol však, že získal pravdepodobne len fragmenty dát. Google informoval, že za získavaním údajov je kód, ktorý bol „omylom“ zahrnutý do softvéru na zber Wi-Fi dát. Až 22. októbra 2010, Google uznal po prvýkrát, že „v niektorých prípadoch boli zachytené celé emailové správy a URL, rovnako ako aj prístupové heslá. Nakoniec Google poskytol aj dôkazy o tomto svojom konaní, a to Federálnej komunikačnej komisii v USA (Federal Communications Commission alebo Komisia).

Po zistení, že Google zbieral takéto dáta, začala Komisia skúmať, či Google svojím konaním porušil ustanovenia Communications Act z roku 1934, v platnom znení (Communications Act alebo zákon). Na základe tohto počiatočného hodnotenia, v novembri 2010 Enforcement Bureau Komisie (úrad) vydal Letter of Inquiry (LOI), ktorým začal oficiálne vyšetrovanie, či Google zhromažďovaním dát z Wi-Fi sietí porušil zákon. Záznam vytvorený v rámci tohto vyšetrovania obsahuje písomné odpovede Google na otázky úradu, kópie príslušných dokumenty a verejne dostupné informácie. Okrem toho pracovníci úradu vypočuli šesť osôb. Päť zamestnancov Google a jedného zamestnanca konzultačnej firmy, ktorú Google najal na vykonanie analýzu jeho softvéru pre zber Wi-Fi dát. Úrad tiež predvolal na vypočutie inžiniera Google, ktorý vyvinul kód používaný na zhromažďovanie a uchovávanie zozbieraných dát. Prostredníctvom právneho zástupcu, ale tento inžinier odmietol vypovedať s odvolaním sa na piaty dodatok, keďže si nechcel privodiť trestné stíhanie.

Po mnoho mesiacov, Google zámerne narúšal a preťahoval vyšetrovanie úradu tým, že nereagoval na žiadosti o vecné informácie a tým, že neposkytol certifikáciu a overovanie ich odpovedí. Úrad preto skonštatoval, že Google zjavne zámerne a opakovane porušil pokyny Komisie vydať informácie a dokumenty potrebné pre vyšetrovanie. Na základe preverenia faktov a okolností rozhodol úrad, že Google, ako držiteľ licencií vydaných Komisiou (5 aktívnych mobilných rádiolicencií), je zodpovedný za neposkytnutie súčinnosti s pokutou vo výške 25.000 dolárov.

Zároveň na základe podrobnej analýzy vytvoreného záznamu vyšetrovania a aplikovateľného práva, úrad skonštatoval, že nemôže prijať donucovacie opatrenia podľa zákona proti Google pre jej zber Wi-Fi dát. Neexistuje totiž jasný precedens použiteľný pri uplatnení ustanovení Communications Act na prenos dát cez Wi-Fi. Navyše, pretože si inžinier Google uplatnil svoje ústavné právo nevypovedať chrániac sa pred trestným stíhaním, nebolo možné zodpovedať viaceré otázky dôležité pre vyšetrovanie.

Okrem týchto vyjadrení rozvádza americký úrad všetky detaily komunikácie s Google a cituje aj vyjadrenia Google o tom, prečo nechcú alebo nemôžu vyhovieť jeho žiadostiam o informácie. Dozvedáme sa tak napríklad aj to, že svetová jednotka vo vyhľadávaní „nebude vyhľadávať v emailoch a inej komunikácii, lebo by to bola príliš zdĺhavá a zaťažujúca úloha“ .

Vecnej sankcii za zbieranie údajov Google unikol podľa zverejneného rozhodnutia o pokute len vďaka skutočnosti, že nezašifrovaná Wi-Fi komunikácia nepodlieha americkej ochrane elektronicky prepravovaných správ proti odchytávaniu.

Celý dokument je dostupný stránkach FCC a napriek možnosti odvolať sa proti výške pokuty prináša zaujímavé, ale i zábavné čítanie aj pre európske dozorné orgány na ochranu osobných údajov či telekomunikačnej prevádzky.

One thought on “Americké úrady vs. Google alebo čo je za vysokou pokutou

Pridaj komentár