Právo na opravu

Právo na opravu údajov spracúvaných v informačnom systéme prevádzkovateľa je ďalším z práv dotknutých osôb garantovaných v GDPR. Je známe aj ako „právo na nápravu“ z anglického „rectification“. Ak sú vaše údaje neúplné, neprávne alebo neaktuálne, môžete požiadať prevádzkovateľa, aby ich doplnil pridaním ďalších podrobností či opravil.

Ak chcete uplatniť svoje právo, mali by ste informovať prevádzkovateľa, že ste zistili nepresnosť vašich údajov a tiež čo chcete s nimi robiť. Potrebujeme na to:

  • jasne uviesť, čo považujete za nepresné alebo neúplné
  • vysvetliť, ako by ho mala organizácia napraviť, a
  • ak sú k dispozícii, poskytnúť dôkazy o nepresnostiach.

Žiadosť môže byť verbálna alebo písomná. Odporúčame vám, aby ste písomne nadviazali na akúkoľvek verbálnu žiadosť, pretože vám to umožní vysvetliť váš záujem, poskytnúť dôkazy a uviesť požadované riešenie. Taktiež poskytne jasný dôkaz o vašej komunikácii, ak sa neskôr rozhodnete obrátiť na dozorný orgán, s požiadavkou na prešetrenie konania prevádzkovateľa.