Práva dotknutých osôb podľa GDPR

Naše osobné údaje spracúva čoraz viac organizácií. Nie sa čo diviť, že v tom občas strácame prehľad. Na tento účel máme k dispozícii právne nástroje z dielne Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Ako dotknuté osoby máme vo vzťahu k takýmto organizáciám viacero práv, ktoré si vieme uplatniť:

  • právo na informácie, lebo potrebujeme vedieť čo sa deje s našimi údajmi;
  • právo na prístup, aby sme mohli dostať kópiu našich dát;
  • právo na opravu, lebo naše údaje sa musia opravovať a aktualizovať;
  • právo na výmaz (zabudnutie), aby sme neboli vo všetkých databázach naveky;
  • právo na obmedzenie spracúvania, lebo údaje u prevádzkovateľa sa nám ešte môžu zísť;
  • právo na portabilitu (prenosnosť), aby sme sa mohli rozhodnúť aj pre iného prevádzkovateľa;
  • právo namietať použitie údajov, nech sa neutopíme v záplave spamu;
  • právo týkajúce sa automatizovaného rozhodovania, aby o našich právach nerozhodovali len počítačové algoritmy, ale aj živí ľudia.

Uplatnením týchto práv je možné získať kontrolu nad svojimi dátami.