Aj taký bol rok 2011

1. Rok sa nám začal síce klasicky januárom, ale o to „magickejšie“ počas Dňa ochrany osobných údajov, keď kúzla s dátumami predviedol Úrad na ochranu osobných údajov SR. Bloger Vyskoč zdokumentoval záhadné obsahové zmeny stránky http://www.uoou.sk, s odkazom na minimalistický a zároveň lokálny dopad aktivít na propagáciu problematiku ochrany osobných údajov. Držíme palce, aby sa tohtoročný reparát dozornému orgánu podaril. Deň ochrany osobných údajov (28.1.2012) treba totiž v rámci (aj finančných) možností náležite osláviť a spropagovať .

Info:
http://vyskoc.blog.sme.sk/c/254737/Magia-dna-ochrany-osobnych-udajov.html
Deň ochrany osobných údajov 2011

2. V marci nám zahviezdila rovno Národná rada Slovenskej republiky, keď zo zverejňovaných materiálov, medzi ktorými bol aj životopis predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR, pozabudla vymazať rodné číslo. Tento krok si zaslúži pomyselnú „zlatú malinu“ za extra FAIL a dôkaz o tom, že život (najmä ten politický) je najväčší recesista a osobné údaje toho kto dozerá na ich ochranu sa vedia túlať internetom rovnako jednoducho ako každého z nás. Nemáme vedomosť o tom či mal tento prípad dohru v podobe finančnej sankcie.

Info:
NRSR FAIL RC predseda
NRSR vs Zakon

3. Koniec marca priniesol spoza rieky Moravy skutočne rázny závan čerstvého vzduchu. Ústavný súd ČR sa totiž stotožnil s názorom, že právna úprava o uchovávaní údajov v telekomunikačnej prevádzke porušuje ústavnoprávne limity, keďže nespĺňa požiadavky vyplývajúce z princípu právneho štátu a je v rozpore s požiadavkami pre obmedzenie základného práva na súkromie v podobe práva na informačné sebaurčenie v zmysle článku 10 odsek 3 a článku 13 Listiny základných práv a slobôd, ktoré vyplývajú z princípu proporcionality. Ako FAIL na Slovensku to uvádzame preto, lebo u nás si táto úprava cestu na Ústavný súd SR nenašla. Uvidíme či sa jej to podarí v roku 2012.

Info: http://www.eisionline.org/index.php/sk/projekty-m-2/ochrana-sukromia/6-eisi-podalo-navrh-na-generalnu-prokuraturu-sr

4. Priam prvoaprílovo znie jarná trenica medzi premiérkou a Úradom na ochranu osobných údajov SR o konaní/nekonaní v 4 roky starej veci zverejnenia údajov poslankyňou NR SR Janou Valovou o neúčasti opozičných poslancov NR SR v druhom pilieri dôchodkového systému. Pani premiérka bola vtedy poslankyňou NR SR a v tomto prípade vystupovala ako oznamovateľka a dotknutá osoba. Obrana dozorného orgánu viedla až k odváženiu a vyfotografovaniu 11 kilového spisového materiálu (fotografia z webu Úradu už zmizla…)

Takéto komédie (týka sa oboch strán) ochrane osobných údajov na Slovensku prospievajú skutočne najmenej.

5. V apríli skončil ešte pred dverami Vlády SR návrh novely zákona o ochrane osobných údajov pripravovaný 3 roky. Čiastočne pre nedostatok politickej vôle, ale aj pre niektoré kontroverzné inštitúty. Treba však povedať, že skončil v Legislatívnej rade, ktorá prerokovala návrh zákona a neodporučila vláde návrh v predloženom znení schváliť s tým, že odporúča predkladateľovi vypracovať nový zákon o ochrane osobných údajov, resp. ešte predtým vypracovať vecný zámer, v ktorom by sa vecne vyriešila otázka postavenia a nezávislosti Úradu na ochranu osobných údajov. Odvtedy sa na túto tému v legislatívnych kruhoch mlčí.

6. V máji nás prekvapilo Sčítanie 2011. Možno ani nie tak nás, ako skôr Štatistický úrad, ktorý si napriek identifikácii všetkých čo vyplnili sčítacie formuláre neprestajne opakoval mantru – „nemáme osobné údaje, sčítanie je anonymné a my sme nič neporušili“. Úrad na ochranu osobných údajov SR proti tomu zakročil, ale nešťastným spôsobom, ktorý mal za následok zapojenie Generálnej prokuratúry – bohužiaľ však žalostne neznalej vecnej stránky problematiky ochrany osobných údajov.

Info:
Sčítanie po slovensky

7. Sčítanie doznievalo aj v júli, keď sa Úrad na ochranu osobných údajov prezentoval vyhlásením o tom, že svoje tvrdenie o neanonymite sčítania nezmenil ani po vydaní „Rozhodnutia o proteste prokurátora“, ktorým svoje stanovisko zrušil z dôvodu istých procesných, nie vecných pochybení. Procesné pochybenie spočíva v tom, že úrad nedoručil stanovisko z 20. mája 2011 Štatistickému úradu v zmysle správneho poriadku, čo mu vytýkala Generálna prokuratúra úradu v proteste. Svojim rozhodnutím teda vyhovel protestu Generálnej prokuratúry SR. Vecnou stránkou je však tvrdenie úradu, že považuje sčítanie v etape získavania údajov za neanonymné. Výsledok zatiaľ nebol nemedializovaný, ale možno predpokladať, že ochrancovia údajov to nenechali len tak. Dúfajme, že niečo z ich vyšetrovania presiakne aj na verejnosť, lebo momentálne pri slove „sčítanie“ horkne slina, každému koho zaujíma ochrana jeho súkromia a osobných údajov.

8. November spustil vlnu prepisov odposluchov z rôznych zdrojov. Od Kaliňáka inštruujúceho novinárku Pravdy, až po Pentu riadiacu celú republiku. Pekné spracovanie Wanda-Kaliňák spravilo SME a Gorilu (Penta vs. SR) si trochu nešťastne aj s rodnými číslami zavesilo na svoj server napríklad aj TA3.

9. November ani december nás nenechali na pochybách o tom, že nielen samospráva, ale aj naše televízie stále nechápu, čo znamená absolútny zákaz zverejňovania rodných čísel. A tak radnica v Stropkove, rovnako ako aj tá v Ružomberku sa pridali spoločne s televíziami Markíza a TA3 (ešte teraz sú rodné čísla online) do klubu nepoučiteľných.

Info:
http://www.espektrum.sk/index.php?text=4106-mesto-nerespektuje-ochranu-osobnych-udajov
http://www.stropkov.sk/resources/File/spektrum_2011_45.pdf
http://www.ta3.com/clanok/6531/ruzomberok-zverejnil-osobne-udaje-obyvatelov-na-internete.html
Televízie stále zverejňujú rodné čísla
http://static.ta3.com/public/data/Article/6172/file/gorila.txt

Aj taký bol rok 2011…o rozpočtovej kríze radšej ani nehovorme. Spoločne preto poprajme ochrane osobných údajov, ale aj nám všetkým, aby bol rok 2012 po všetkých stránkach lepším! 🙂

Pridaj komentár