Privacy Shield a.k.a. Štít na ochranu súkromia ustál svoj prvý rok. Európska komisia zverejnila prvú správu o jeho fungovaní.  Stal sa jednou z mála alternatív pre prenos dát mimo EÚ a preto je jeho existencia veľmi dôležitá. Po páde Bezpečného prístavu sa naň spoliehajú najmä firmy operujúce celosvetovo.

„Naše prvé preskúmanie ukázalo, že štít na ochranu osobných údajov funguje dobre, ale stále existuje určitý priestor na zlepšenie jeho realizácie v praxi. Nie je to dokument, ktorý by ležal v zásuvke. Je to živá dohoda, ktorú musia EÚ aj USA aktívne monitorovať, aby zaistili, že naše prísne normy v oblasti ochrany údajov sa budú dodržiavať,“ uviedla komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Pridaj komentár