Pracovná skupina podľa článku 29, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie a pozostáva zo šéfov jednotlivých úradov na ochranu osobných údajov všetkých členských štátov EÚ sa opäť zaoberala WhatsAppom. Medzi hlavné výčitky smerom k poskytovateľovi služieb instantnej komunikácie zaraďuje list adresovaný CEO WhatsAppu (na kópii je aj Facebook) nedostatky súhlasu ako neposkytnutie informácii dotknutým osobám (používateľom), dopredu zaškrtnutý checkbox pri súhlase, vynucovanie súhlasu s Privacy Policy či posúvanie údajov Facebooku.

Pridaj komentár