Komisia, Európska rada ochranu osobných údajov a národné dozorné orgány na ochranu osobných údajov by mali vydať návody pre anonymizáciu, aby nebolo porušované právo na súkromie pri BIG DATA aplikáciách, uviedol Európsky Parlament vo svojej Správe o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva. Volá tiež po vydaní pokynov ohľadom algoritmov používaných v automatizovanom procese rozhodovania na základe spracúvaných osobných údajov, aby na základe neprípustných predsudkov neboli niektorí jednotlivci alebo skupiny ludí diskriminované.

 

Pridaj komentár