Z americkej komerčnej databázy uniklo cez 33 miliónov údajov a kontaktných informácií zamestnancov a iných zástupcov rôznych firiem či inštitúcií. Dáta analyzoval aj Troy Hunt, autor stránky „HAVE I BEEN PWND“ a hoci tento únik dát sa týkal primárne amerických firiem, spominaná stránka umožňuje každému preveriť, či jeho údaje neboli v minulosti súčasťou iných bezpečnostných incidentov (napr. u Yahoo alebo Linkedin).

Pridaj komentár